Circular

CircularDate Circular Subject
२०७४।५|२ निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा
२०७४।४|३१ क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने बारे
२०७४।४|२२ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७४।४|१८ कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा
२०७४।४|१५ परिपत्र सम्बन्धमा
२०७४।४|११ बिभागीय कारबाही सम्बन्धमा
२०७४।४|३ आ. व. २०७४/०७५ को बजेट सम्बन्धमा
२०७४।४|२ स्थानिय तहमा कर्मचारी ब्यबस्थापन सम्बन्धमा
२०७४।४|१ आ वा ०७३/०७४ मा उत्पादित काठको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (तराई तथा भित्रिमधेसका जिल्लाहरु)
२०७४।३|२८ कर्मचारी विवरण सम्बन्धमा
२०७४।३|२६ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
२०७४।३|२६ मुद्धाको विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा
२०७४।३|२६ विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा
२०७४।३|२१ सम्पति विवरण सम्बन्धमा
२०७४।३|२० विवरण पठाइदिने बारे(जरुरी)
२०७४।३|६ कबुलियती वन पुरस्कार सम्बन्धमा
२०७४।२|२८ जानकारी सम्बन्धमा
२०७४।२|२८ सहभागी पठाईदिनु हुन बारे(पाँचथर, भोजपुर, खोटांग, ओखलढुंगा, तेह्रथुम, धनुषा, सर्लाही, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, धादिंग, गोर्खा, लम्जुंग, तनहु, पर्बत, स्यांजा, काभ्रेपलान्चोव्क, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप)
२०७४।२|२८ प्रगति विवरण सम्बन्धमा
२०७४।२|२८ रमाना सम्बन्धमा
२०७४।२|२६ कार्यबिधि पठाइएको बारे
२०७४।२|१० तोकिएको समयमा जवाब / कागजात / प्रतिबेदन पठाउने सम्बन्धमा
२०७४।२|१० निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा
२०७४।२|१० निर्णय जानकारी पठाईएको सम्बन्धमा
२०७४।२|९ बेरुजु रकम असुल उपर गर्ने बारे
२०७४।२|४ आवश्यक सहयोग गरिदिने बारे
२०७४।२|२ निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा
२०७४।१|२४ काठ दाउराको विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा