Forest act, regulations, guidelines and directives

Forest Act & Regulations
 1. राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि रास्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि , २०७३
 2. CITES ACT 2074
 3. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक कार्यविधि निर्देशिका, २०७३
 4. वन पैदावार बिक्रि वितरण निर्देशिका
 5. बन नीति,२०७१
 6. भूकम्प पिडितहरुको लागि काठ उत्पादन, आपूर्ति र ब्बस्थापन निर्देशिका,२०७२
 7. सामुदायिक वनको काठ/दाउरा सङ्कलन तथा बिक्रि-वितरण निर्देशिका,२०७१
 8. CF development Program guideline (Third Revision 2071)
 9. सुराकी खर्च परिचालन कार्यबिधि २०७२
 10. नेपाल राजपत्र भाग ३, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको सूचना
 11. Scientific Forest Management Guidelines 2071
 12. EIA_Rules and Regulations
 13. IEE_EIA
 14. Grading_norms_revision
 15. Pratibandhit Ban Paidawar
 16. Ban-niyamabali-Third Revised 2062
 17. Ban Ain
 18. Ban-niyamabali
 19. NTFP Guidline
 20. Strategy book
 21. DFSCC-final-20670406
 22. Encroachment strategy
 23. Nirdeshikaharu_Ko_Sangalo
 24. Saruwa Mapdanda